شرایط پرداخت از وبسایت رسمی دایموند شاپ به صورت آنلاین بوده و پرداخت از طریق درگاه امن بانکی صورت گرفته و بعد از نهایی کردن ثبت سفارش و تایید آن ، ارسال صورت میگیرد.