شرایط ارسال از وبسایت رسمی دایموند شاپ صورت های زیر شکل میگیرد :

  • ارسال با پست رسمی (پیشتاز) ، ارسال و تحویل بین 3 الی 5 روز زمان برده و ارسال به کل ایران امکان پذیر است.
  • ارسال با شرکت خصوصی (تیپاکس) ٫ ارسال و تحویل بین 2 الی 4 روز زمان برده و ارسال به کل ایران امکان پذیر است.
  • ارسال با پیک موتور ٫ ارسال و تحویل بین 3 الی 5 ساعت زمان برده و ارسال به کل مناطق تهران امکان پذیر است.